Artık Evde Bakım Maaşı Verilecek

Hanede Bakma Aylığı 1000 Lira Oluyor
Oldukça çok ihtiyar ya da belirli bir özürü olarak bakıma muhtaç olan bireylerin bakımını üstlenmiş ve ayrıca işte bu şahısların bakımı ila ilgilenen şahıslara hanede bakma maaşı ödenmekte. Bu maaş devlet tarafından verilmekte aynı zamanda şu an itibari ila 924 Türk lirası. 2017 yılına giriyorken bir müjde geldi ve dairede bakma maaşına yeni bir sene ile beraber YüzdeSekiz zam geleceği söylendi. Söz konusu zam ile birlikte Dairede Bakım Aylığı Bin Lira Oluyor . Toplumun çoğu kesimi şu ana dek bu tarzda bir işlemden habersiz bulunduğu gayesiyele işte bu haberi okuyan bireylerin çevrelerinde böylece olan kişilere tavsiyede bulunarak, devletin hazırlamış bulunduğu söz konusu olanaktan yararlanmalarını söylemeleri elzemdir. Şu ana kadar evde bakım maaşı 1000 lira Beşyüz bin insan işte bu destekten faydalansa de yurdumuzda maateessüf birden çok aile bu işlemden habersiz.
Hükümetin vermiş olduğu bu aylıktan web sitemizi takip edenlerin bilgisi bulunmakta aynı zamanda nasıl alınacağı noktasında bile bilgilendirmeleri kısa süre önce yapmıştık. Fakat yepyeni okuyucularımız adına tekrar etmekte yarar var. Hanede bakma maaşı alınabilmesi gayesiyle dairede bakıma muhtaç kişinin tam teşekküllü herhangi bir hastaneden sağlık heyet raporu alması gerekmektedir bununla birlikte işte bu rapor sonucu %50 aynı zamanda üstü bir engelinin bulunduğuna dair yazı olması gerekir. Ayrıca bu rapor içinde adı geçen “ağır engelli” kısmında da evet onayının yer alması elzemdir. Bu işlemin yanı sıra diğer bir detay da; hanede ihtiyaç sahibi durumdaki insanın yaşadığı hanede bulunan şahısların maaşlarının, hane halkından bulunan kişi için düşen gelirin altıyüzyedi Lira ’den az olması zorundadır. Söz gelimi dairede 5 birey var ise, çalışanların aylıkları toplanır ve de beşe bölünür ortaya çıkan sayı 606.95 Lira ’den düşük ise söz konusu aylığı almak fırsatı kazanırsınız. Evde bakma aylığı özürlü olan şahısa değil bakımını üzerine alan insana verilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *